Trà Cà Gai Leo thanh nhiệt, giải độc mát gan hộp 50 túi lọc